Δέκα λόγοι για να μας προτιμήσετε

 • Mετάδοση της ουσιαστικής γνώσης της Γερμανικής γλώσσας τόσο στην κατανόηση των γραπτών κειμένων όσο και στον προφορικό λόγο.
 • Διδασκαλία σε καλαίσθητες, ευρύχωρες και κλιματιζόμενες αίθουσες εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα
 • Διασκεδάζοντας- μαθαίνουμε…!!! Στην εποχή μας όπου κάθε παιδί από νεαρή ηλικία χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, οι άσπροι, μαύρη, πράσινοι πίνακες είναι ξεπερασμένοι. Ο διαδραστικός πίνακας:
  • Βοηθά τον καθηγητή να αποδώσει και το μαθητή να κατανοήσει το μάθημα με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο
  • Κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών και εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων μέσα από τη συλλογική μάθηση της γλώσσας.
 • Τα τμήματά μας είναι ομοιογενή και περιλαμβάνουν μέχρι 7-8 μαθητές
 • Γίνεται διαχωρισμός μαθητών/ σπουδαστών ανάλογα με την ηλικία τους (μαθητές , φοιτητές, επαγγελματίες) και το γνωστικό τους επίπεδο
 • Το φροντιστήριο μας στελεχώνεται από καθηγητές πτυχιούχους Γερμανικής Φιλολογίας οι οποίοι επιμορφώνονται διαρκώς στη διδακτική και στη μεθοδολογία της ξένης γλώσσας συμμετέχοντας σεμινάρια και σε συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία
 • Λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης: πλούσια συλλογή από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, CDs και DVDs
 • Παροχή επιπλέον μαθημάτων προσομοίωσης των εξετάσεων τόσο στα γραπτά κείμενα όσο και στον προφορικό λόγο ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν την δομή των εξετάσεων και να μπορούν να ανταποκριθούν στα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
 • Διαρκής παρακολούθηση και υποστήριξη των μαθητών από τους καθηγητές μας με στόχο την επιτυχία τους. Βρισκόμαστε δίπλα τους προκειμένου να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες ή κενά που προκύψουν προσφέροντας ενισχυτική διδασκαλία καθώς και αναπλήρωση μαθημάτων όταν χρειαστεί.
 • Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών κάθε τετράμηνο με ελέγχους επίδοσης προόδου ή όποτε άλλοτε επιθυμούν μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές.