Παιδικά – Εφηβικά

Προετοιμασία για τη Γερμανική σχολή
Γερμανική φιλολογία και Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 

Προτείνεται για μαθητές Γ΄ Δημοτικού

 

Διάρκεια μαθημάτων: Οκτώβριο μέχρι Μάϊο

 

Συχνότητα: 1 διδακτική ώρα- 1 φορά την εβδομάδα

Προτείνεται για μαθητές Δ’ και Ε΄ Δημοτικού.

 

Διάρκεια μαθημάτων:  από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου (9 μήνες)

 

Συχνότητα: 3 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως – 2 φορές από 1 ώρα και 30 λεπτά

Προτείνεται για μαθητές Ε’ και ΣΤ’  Δημοτικού

 

Διάρκεια μαθημάτων: από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου (9 μήνες)

 

Συχνότητα: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 ώρες

Προτείνεται για μαθητές ΣΤ’  Δημοτικού και Α’ Γυμνασίου

 

Διάρκεια μαθημάτων: από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου (9 μήνες)

 

Συχνότητα: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 ώρες

Προτείνεται για μαθητές Α’ & B’ Γυμνασίου

 

Διάρκεια μαθημάτων: από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 ώρες

Προτείνεται για μαθητές Β’  & Γ’ Γυμνασίου

 

Διάρκεια μαθημάτων: από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου (9 μήνες)

 

Συχνότητα: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 ώρες

Προτείνεται για μαθητές Γ’ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου

 

Διάρκεια μαθημάτων: από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 4 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 ώρες

Προτείνεται για μαθητές Λυκείου

 

Διάρκεια μαθημάτων: από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 5 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 ώρες και 30 λεπτά