Βιογραφικό Σημείωμα

Η κα Ειρήνη Κοντοπούλου είναι ιδιοκτήτρια και διευθύντρια σπουδών του Κέντρου Ξένων Γλωσσών «Γερμανικά».

 

Η πρώτη  επαφή της με τη Γερμανική Γλώσσα ξεκίνησε από την προσχολική ηλικία, φοιτώντας στην «Ελληνογερμανική Αγωγή».

 

Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη Διδακτική.

 

Τελείωσε με Άριστα τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην κατεύθυνση της Γλωσσολογίας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Εμπλούτισε τις γνώσεις της φοιτώντας σε Πανεπιστήμιο της  Γερμανίας και συγκεκριμένα στο «Heidelberg Universität» .

 

Συμμετείχε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία και εξακολουθεί να ενημερώνεται για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, ακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα της Τεχνολογίας και της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης.

 

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτικός της μεθόδου LE.G.S. και υπήρξε για αρκετά χρόνια εξετάστρια του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

Γερμανικά