Πιστοποιητικά

[qode_info_card_with_icon image=”384″ title=”ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1″]

Goethe Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 (μετά το 10o έτος ηλικίας)

Goethe Zertifikat A1:Start Deutsch 1 (μετά το 16o έτος ηλικίας)

ÖSD Kompetenz in Deutsch A1/ Kid A1 (μετά το 10o έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat A1 (μετά το 14ο έτος ηλικίας)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένο επίπεδο Α (Α1-Α2)

[qode_info_card_with_icon image=”384″ title=”ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α2″]

Goethe Zertifikat A2: Fit in Deutsch  (μετά το 10o έτος ηλικίας)

Goethe Zertifikat A2 (μετά το 16o έτος ηλικίας)

ÖSD Kompetenz in Deutsch A2/Kid A2 (μετά το 10o έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat A2 (μετά το 14ο έτος ηλικίας)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένο επίπεδο Α (Α1-Α2)

[qode_info_card_with_icon image=”384″ title=”ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β1″]

Goethe Zertifikat Β1 für Jugendliche  (μετά το 12o έτος ηλικίας)

Goethe Zertifikat B1 für Erwachsene (μετά το 16o έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat B1 Jugendvariante  (μετά το 12ο έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat B1 (μετά το 16o έτος ηλικίας)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένο επίπεδο B (B1-B2)

[qode_info_card_with_icon image=”384″ title=”ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2″]

Goethe Zertifikat Β2 für Jugendliche  (μετά το 15o έτος ηλικίας)

Goethe Zertifikat B2 für Erwachsene (μετά το 16o έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat B2 Jugendvariante  (μετά το 14ο έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat B2 (μετά το 16o έτος ηλικίας)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένο επίπεδο B (B1-B2)

Test DaF (για την εισαγωγή σε Γερμανικά Πανεπιστήμια)

[qode_info_card_with_icon image=”384″ title=”ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ C1″]

Goethe Zertifikat C1  (μετά το 16o έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat C1 Jugendvariante  (μετά το 14ο έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat C1 (μετά το 16o έτος ηλικίας)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένο επίπεδο Γ (Γ1-Γ2)

Test DaF (για την εισαγωγή σε Γερμανικά Πανεπιστήμια)

[qode_info_card_with_icon image=”384″ title=”ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ C2″]

Goethe Zertifikat C2:Großes Deutsches Sprachdiplom (μετά το 18ο έτος ηλικίας)

ÖSD Zertifikat C2 (μετά το 16o έτος ηλικίας)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Διαβαθμισμένο επίπεδο Γ (Γ1-Γ2)