Τμήματα Ενηλίκων

 Τμήματα προετοιμασίας TestDaf για Πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό

Διάρκεια μαθημάτων: από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο (9μήνες)

 

Συχνότητα: 4 ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 διδακτικές ώρες

Διάρκεια μαθημάτων: από Οκτώβριο μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 4 ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 διδακτικές ώρες

Διάρκεια μαθημάτων: από Οκτώβριο μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 5 ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 διδακτικές ώρες και 30 λεπτά

Διάρκεια μαθημάτων: από Οκτώβριο μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 5 ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 διδακτικές ώρες και 30 λεπτά

Διάρκεια μαθημάτων: από Οκτώβριο μέχρι τις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού

 

Συχνότητα: 5 ώρες εβδομαδιαίως- 2 φορές από 2 διδακτικές ώρες και 30 λεπτά