Τα γερμανικά πανεπιστήμια διαθέτουν ένα παγκόσμιο κύρος. Αποτελούν πηγή σημαντικών και διεθνώς προβεβλημένων συνεισφορών στην καινοτόμα έρευνα και ανάπτυξη.

Πολλές ριζοσπαστικές εφευρέσεις προέρχονται από τη Γερμανία.

 

Ο κατάλογος Γερμανών νομπελιστών είναι ευρύς: μόνο στους τομείς θετικών επιστημών και ιατρικής υπάρχουν ήδη 68 βραβευθέντες. Στην ομάδα αυτή ανήκουν οι Wilhelm Conrad Röntgen, Robert Koch, Max Planck, Albert Einstein, Christiane Nüsslein-Volhard και Harald zur Hausen.Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η Γερμανία θεωρείται επίσης η χώρα των ποιητών και στοχαστών, ως η χώρα του Kant, του Hegel και του Adorno, του Goethe, του Heine και του Brecht, αλλά επίσης των Bach, Beethoven και Brahms. Η επιστήμη και η έρευνα έχουν στη Γερμανία μια μακρά παράδοση. Το παλαιότερο πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1386 στη Χαϊδελβέργη.

Σήμερα υπάρχουν στη Γερμανία περισσότερα από 360 κρατικά ή επίσημα αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα πανεπιστήμια προσφέρουν ποικίλες δυνατότητες για σπουδές και έρευνα. Συνολικά προσφέρονται πάνω από 13.000 προγράμματα σπουδών, 800 εκ των οποίων απευθύνονται ιδιαίτερα σε φοιτητές από χώρες του εξωτερικού. Στη Γερμανία θα βρείτε ιδιαίτερα καλές συνθήκες για επιτυχείς σπουδές. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα διαθέτουν άριστο και πλήρως εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό. Οι σπουδαστές απολαμβάνουν εντατικής φροντίδας στη Γερμανία και αντιμετωπίζονται, ως νέοι επιστήμονες, με την ανάλογη σοβαρότητα.

Μη ξεχνάτε, εν τέλει, ότι τα γερμανικά αποτελούν μια απ’ τις σημαντικότερες γλώσσες στο χώρο της επιστήμης. Αποτελούν επίσης μια παγκόσμια γλώσσα την οποία μιλούν 125 εκατομμύρια πολίτες. Αν τα αγγλικά αποτελούν ένα ‘must’, τα γερμανικά αποτελούν σίγουρα ένα ‘plus’. Παρότι η γνώση της αγγλικής θεωρείται σήμερα αυτονόητη, οι δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον βελτιώνονται σημαντικά με τη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Αξίζει να μάθετε γερμανικά!

Γερμανικά
Ποια προσόντα χρειάζομαι για να σπουδάσω σ’ ένα γερμανικό πανεπιστήμιο;

 

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ένα πλήρες προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (π.χ. Bachelor), θα πρέπει να έχετε απολυτήριο λυκείου και βεβαίωση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (επιτυχής συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις). Επίσης, θα πρέπει να έχετε παρακολουθήσει στο λύκειο την κατεύθυνση που είναι σχετική με τη σχολή που θα επιλέξετε στη Γερμανία. Το International Baccalaureat (IB), δηλ. το διεθνές απολυτήριο, το οποίο επιλέγουν όσοι θέλουν να σπουδάσουν απευθείας στο εξωτερικό, επιτρέπει επίσης την πρόσβαση στα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Ορισμένοι κλάδοι σπουδών (όπως Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία) υπόκεινται σε περιορισμό του αριθμού εισακτέων («numerus clausus»). Μόνο υποψήφιοι με πολύ καλές επιδόσεις και με πολύ καλές γνώσεις της Γερμανικής έχουν πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές αυτές. Η υπηρεσία «Hochschulestart» παραλαμβάνει τις αιτήσεις με περιορισμένο αριθμό εισακτέων. Εάν προτίθεστε να ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών ή άλλων περαιτέρω σπουδών (π.χ. Master), το πανεπιστημιακό σας πτυχίο πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς φοίτησης (Bachelor) και κατάλληλο για την πρόσβαση σ’ ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών. Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στα πανεπιστήμια. Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε έναν διδακτορικό τίτλο (π.χ. PhD) στη Γερμανία, πρέπει απαραιτήτως να κατέχετε ένα πανεπιστημιακό πτυχίο πενταετούς φοίτησης ή να είσαστε κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η ισοτιμία καθορίζεται απ’ το πανεπιστήμιο της επιλογής σας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας μ’ αυτό.

Γερμανικά
Τι είδους πανεπιστήμια υπάρχουν στη Γερμανία;

 

Υπάρχουν συνολικά 371 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα https://www.daad.de/de/ σε ολόκληρη τη γερμανική επικράτεια. Η δομή των πανεπιστημίων ακολουθεί την αρχή της «ενότητας έρευνας και διδασκαλίας» και απολαμβάνουν ένα άριστο διεθνές κύρος. Με την ιδιότητά τους ως σύγχρονα πανεπιστήμια, συνδυάζουν τη βασική με την εφαρμοσμένη έρευνα. Οι συμφωνίες διεπιστημονικής συνεργασίας με πολυεθνικές εταιρίες ή ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν συνήθη πρακτική και συμβάλλουν σίγουρα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πτυχιούχων. Ο μεγάλος αριθμός των γερμανικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων Εφαρμοσμένων Επιστημών («Fachhochschulen») προσφέρουν υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή επαγγελματική κατάρτιση, για όσους δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν μια καριέρα στην επιστήμη. Εκτός απ’ τις θεωρητικές γνώσεις που προσφέρουν, τα πανεπιστημιακά αυτά ιδρύματα εφαρμοσμένων επιστημών αποδίδουν επίσης μεγάλη σημασία στην πρακτική εμπειρία που οι φοιτητές τους αποκτούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Γερμανικά
Μερικά στοιχεία για το γερμανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης:

 

110 πανεπιστήμια (Universitäten, U) που συμπεριλαμβάνουν τεχνολογικά πανεπιστήμια (Technische Universitäten, TU ή TH) εκ των οποίων 13 είναι ιδιωτικά και στα οποία φοιτούν περίπου 1,4 εκατομμύρια φοιτητές.

207 πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών (Fachhochschule, FH ή H), εκ των οποίων 55 είναι ιδιωτικά, με συνολικό αριθμό φοιτητών που προσεγγίζει τις 520.000.

55 σχολές μουσικής (Musikhochschulen), καλών τεχνών (Kunsthochschulen) και κινηματογράφου (Filmhochschulen), εκ των οποίων δύο είναι ιδιωτικές με περισσότερους από 30.000 φοιτητές.

Τα 92, συνολικά, ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι αναγνωρισμένα από το γερμανικό κράτος.

Γερμανικά
Τι πτυχία προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια;

 

Ως τώρα, οι καθιερωμένοι τίτλοι σπουδών που απένειμαν τα γερμανικά πανεπιστήμια ήταν το Diplom [Δίπλωμα], π.χ. «Diplom-Ιngenieur» [διπλωματούχος μηχανικός] και το Magister Artium (MA) [αντίστοιχο με το Master of Arts]. Η εξέταση Staatsexamen επέχει θέση τίτλου σπουδών, αποτελεί προϋπόθεση που απαιτείται για συγκεκριμένα επαγγέλματα υπό κρατική εποπτεία, όπως τα νομικά, η ιατρική, κλπ. Τα πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών («Fachhochschulen») απονέμουν το πτυχίο Diplom (FH) για προπτυχιακές σπουδές στους κλάδους της μηχανικής, των οικονομικών και των κοινωνικών σπουδών. Καθώς όλοι οι ευρωπαϊκοί τίτλοι σπουδών (εκτός από τον παραπάνω τίτλο «Staatsexamen») αναμενόταν να καταστούν ομοιογενείς έως το έτος 2010 («Διακήρυξη της Bologna»), κάποια πανεπιστήμια εξακολουθούν να απονέμουν το Diplom για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών (συχνά αποκλειστικά για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές). Αυτό συμβαίνει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του τίτλου Diplom από τους τίτλους Bachelor’s και Master’s, οι οποίοι είναι σήμερα οι καθορισμένοι τίτλοι σπουδών στη Γερμανία.

Γερμανικά
Χρειάζεται να γνωρίζω καλά τη γερμανική γλώσσα;

 

Γλώσσα διδασκαλίας στα γερμανικά πανεπιστήμια είναι τα γερμανικά. Όμως η γνώση της γερμανικής γλώσσας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την είσοδο σε πολλά διεθνή προγράμματα σπουδών («international degree programmes»), εφόσον στα αρχικά, τουλάχιστον, εξάμηνα η διδασκαλία γίνεται εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Για τον λόγο αυτό, συχνά απαιτείται η εξακρίβωση των κατάλληλων ικανοτήτων στην αγγλική γλώσσα (συνήθως τίθεται η προϋπόθεση εξέτασης TOEFL ή IELTS).Συνεπώς, σας παρακαλούμε να μην αμελείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του γερμανικού πανεπιστήμιου της επιλογής σας για τυχόν προϋποθέσεις γλωσσικής επάρκειας, τις οποίες θα πρέπει να πληροίτε για τις σπουδές της επιλογής σας. Εάν επιθυμείτε να ολοκληρώσετε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που διδάσκεται στα γερμανικά, θα σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι χειρίζεστε άρτια την γερμανική γλώσσα. Η εξέταση TestDaF, ένα κεντρικό, τυποποιημένο τεστ που ακολουθεί το μοντέλο του «Test of English as a Foreign Language» (TOEFL), προσφέρει σε αλλοδαπούς υποψηφίους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην εξέταση γλωσσικής επάρκειας, που απαιτείται για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γερμανία. Μπορείτε να κάνετε αυτή την εξέταση και στην Ελλάδα. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιτύχουν στο «TestDaF – Niveaustufe 4» (Επίπεδο 4) σε κάθε μια απ’ τις τέσσερις εξεταστικές ενότητες, για να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική πιστοποίηση και να εισαχθούν σε οποιοδήποτε γερμανόφωνο πρόγραμμα σπουδών. Μερικά πανεπιστήμια απαιτούν, εντούτοις, ένα λιγότερο φιλόδοξο προφίλ προσόντων.

Γερμανικά

Μια άλλη δυνατότητα είναι η «Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber» , μια εξέταση στη γερμανική γλώσσα για αλλοδαπούς υποψηφίους, που μπορεί κανείς να πραγματοποιήσει στα γερμανικά πανεπιστήμια. Η εξέταση αυτή διεξάγεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια δύο φορές ανά έτος. Σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι τα γερμανικά πανεπιστήμια προετοιμάζουν τους υποψήφιους φοιτητές για την εξέταση μόνο εφόσον έχει εγκριθεί η αίτησή τους και το ζητούμενο παραμένει η γλωσσική επάρκεια. Τα τμήματα αυτά είναι εντατικά και απευθύνονται μόνο σε υποψήφιους που έχουν ήδη ένα καλό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (Zentrale Mittelstufenprüfung ή C1) και διαρκούν περίπου 3-4 εβδομάδες.Υπάρχουν και άλλα διπλώματα/πιστοποιητικά, με τα οποία μπορεί κανείς να πιστοποιήσει ότι πληροί απαιτήσεις επάρκειας για τη γερμανική γλώσσα όπως: Kleines Deutsches Sprachdiplom ή Zentrale Oberstufenprüfung του Goethe-Institut ή Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – Zweite Stufe (KMK II).Οι απαιτήσεις γλωσσικής επάρκειας για παρακολούθηση σπουδών μικρότερης διάρκειας (π.χ. καλοκαιρινά μαθήματα) δεν υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εντούτοις, η γνώση της γερμανικής γλώσσας είναι πάντοτε χρήσιμη, ακόμη κι όταν δεν απαιτείται ρητά.

Γερμανικά
Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο;

 

Τα γερμανικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν ένα γενικά σταθερό ποιοτικό επίπεδο. Εάν θέλετε να μάθετε ποιο πρόγραμμα σπουδών σε ποιο πανεπιστήμιο ταιριάζει καλύτερα στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας, θα πρέπει πρώτα να καταλήξετε στο ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι των σπουδών σας. Κατόπιν θα είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε μια απ’ τις πρόσφατα δημοσιευμένες πανεπιστημιακές αξιολογήσεις, που δείχνουν σε ποιους συγκεκριμένους κλάδους συμπεριλαμβάνονται τα πανεπιστήμια στην κορυφαία ομάδα. Η αξιολόγηση, που διεξάγεται απ’ το Center for Higher Education Development (CHE) και το εβδομαδιαίο περιοδικό «DIE ZEIT», είναι ελεύθερα και δωρεάν προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα: www.university-ranking.de

Γερμανικά
Προσφέρουν τα γερμανικά πανεπιστήμια προγράμματα σπουδών συντομότερης διάρκειας ή σχολές θερινής φοίτησης;

 

Σχεδόν όλα τα γερμανικά πανεπιστήμια προσφέρουν δυνατότητες για συντομότερης διάρκειας φοίτηση, στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεργασίας, όπως το ERASMUS. Θα σας συμβουλεύαμε να ζητήσετε πληροφορίες στο πανεπιστήμιο όπου φοιτάτε για την περίπτωση που υπάρχει τέτοια συνεργασία με κάποιο γερμανικό πανεπιστήμιο. Πολλά γερμανικά πανεπιστήμια διαθέτουν και σχολές θερινής φοίτησης]. Εκτός απ’ τα μαθήματα γερμανικής γλώσσας, το εύρος των προγραμμάτων αυξάνεται διαρκώς σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) δημοσιεύει σε ετήσια βάση φυλλάδια που παρουσιάζουν την ποικιλία των θερινών προγραμμάτων φοίτησης που προσφέρονται στη Γερμανία. Μια τράπεζα δεδομένων συνδεδεμένη με το διαδίκτυο διευκολύνει την εξεύρεση του κατάλληλου προγράμματος: www.summerschools.de

Γερμανικά
Πως μπορώ να αποκτήσω διδακτορικό τίτλο στη Γερμανία;

 

Περί τα 120 πανεπιστημιακά ιδρύματα στη Γερμανία προσφέρουν σε πτυχιούχους δυνατότητες να αναβαθμίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές με ένα διδακτορικό. Υπάρχουν δυο τρόποι απόκτησης διδακτορικού τίτλου: μέσω του κλασσικού «μοντέλου δασκάλου-μαθητευόμενου» ή μέσω των «δομημένων διδακτορικών προγραμμάτων»: Το κλασσικό «μοντέλο δασκάλου-μαθητευόμενου» στη Γερμανία δεν συνηθίζεται η εφαρμογή ενός προγράμματος μαθημάτων υποχρεωτικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης μιας διδακτορικής διατριβής. Οι φοιτητές συμφωνούν από κοινού με έναν επιβλέποντα καθηγητή πανεπιστημίου – τους λεγόμενους «Doktorvater»/«Doktormutter» – για το θέμα της διατριβής και στη συνέχεια εκπονούν την διατριβή ως ανεξάρτητη ερευνητική εργασία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία για την επιλογή και υποδοχή των υποψηφίων διδακτόρων. Η απόφαση αποδοχής αφορά αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά ιδρύματα υποδοχής, όπου ο σημαντικότερος ρόλος είναι αυτός του επιβλέποντα καθηγητή. Εάν λοιπόν επιθυμείτε να κάνετε το διδακτορικό σας στη Γερμανία, η πρώτη σας έγνοια πρέπει να είναι η αναζήτηση ενός επιβλέποντα καθηγητή. Ίσως έχετε ήδη μια ιδέα, με ποιον καθηγητή θα επιθυμούσατε να πραγματοποιήσετε το διδακτορικό σας. Αυτός μπορεί να είναι κάποιος που έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις για το ερευνητικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός σας ή τον οποίο έχετε γνωρίσει σε κάποιο επιστημονικό συνέδριο. Στην ιστοσελίδα κάθε πανεπιστημιακής σχολής θα βρείτε εύκολα την διεύθυνση επικοινωνίας αυτού του προσώπου ώστε να απευθυνθείτε απευθείας σε αυτόν/ αυτήν. Το επόμενο βήμα είναι η επικοινωνία με τον επιθυμητό επιβλέποντα καθηγητή.

Γερμανικά

Στείλτε του/ της ένα email ή μια επιστολή με τις παρακάτω πληροφορίες: σύντομη περιγραφή του θέματος της έρευνάς σας, πληροφορίες για τις εμπειρίες που διαθέτετε στο ερευνητικό σας αντικείμενο, το βιογραφικό σας σημείωμα. Εάν αυτός/ αυτή ενδιαφέρεται να σας δεχθεί ως υποψήφιο διδάκτορα, αναμένεται από εσάς να εγγραφείτε στο εν λόγω πανεπιστήμιο. Σας παρακαλούμε να πληροφορηθείτε όσο δυνατόν συντομότερα από το πανεπιστημιακό ίδρυμα εάν ο τίτλος σπουδών που ήδη κατέχετε πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σας σ’ ένα διδακτορικό πρόγραμμα. Τα γερμανικά πανεπιστήμια προσφέρουν σήμερα συνολικά περί τα 600 δομημένα διδακτορικά προγράμματα, από τα οποία πολλά έχουν έναν διεθνή προσανατολισμό. Πέραν τούτου, δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα ειδικά προγράμματα για αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες, τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποσκοπώντας να καλύψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των αλλοδαπών υποψηφίων. Οι ειδικές αυτές διευθετήσεις αφορούν ως επί το πλείστων την προετοιμασία, την καθοδήγηση και συμβουλευτική υποστήριξη και την εξασφάλιση ευνοϊκών ερευνητικών συνθηκών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αλλοδαπός φοιτητής όχι μόνο μπορεί να συγγράψει την διατριβή του στην αγγλική ή μια άλλη παγκόσμια γλώσσα, αλλά και να βοηθηθεί από τα ενσωματωμένα στις σπουδές μαθήματα γερμανικής γλώσσας στο να ξεπεράσει τα γλωσσικά εμπόδια. Πληροφορίες για αυτά τα προγράμματα, όπως επίσης και τις διευθύνσεις όλων των πανεπιστημίων και όλων των διδακτορικών προγραμμάτων και δυνατοτήτων θα βρείτε στις ακόλουθες ιστοσελίδες :

www.higher-education-compass.de

www.daad.de/international-programmes

www.forschungsportal.netwww.research-in-germany.de

www.academics.comwww.research-explorer.de

www.dfg.de

Γερμανικά
Χρειάζεται να πληρώσω δίδακτρα;

 

Τα περισσότερα γερμανικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται από το κράτος. Μερικά ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας (Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen) καθιέρωσαν, ωστόσο, την εισαγωγή περιορισμένου ύψους διδάκτρων. Κάποια πανεπιστήμια έχουν καθιερώσει δίδακτρα αποκλειστικά και μόνο για τα μεταπτυχιακά προγράμματα, για εξωπανεπιστημιακούς φοιτητές ή για φοιτητές που σπουδάζουν για πολύ μακρύτερο χρονικό διάστημα απ’ την συνήθη περίοδο σπουδών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα και άλλα βάρη και δαπάνες, τα οποία θα πρέπει να προϋπολογίσετε.

Γερμανικά
Μπορεί να δοθεί υποτροφία ή επιχορήγηση;

 

Τα πανεπιστήμια δεν συνηθίζεται να παρέχουν υποτροφίες ή επιχορηγήσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, άφθονοι οργανισμοί στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα απόκτησης οικονομικής υποστήριξης. Οι υποτροφίες αυτές απονέμονται σε φοιτητές ανωτέρων ετών και πτυχιακούς. Όλοι οι οργανισμοί που απονέμουν υποτροφίες αποφασίζουν οι ίδιοι για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η υποστήριξη για ένα πλήρους διάρκειας πρόγραμμα σπουδών. Διευθύνσεις οργανισμών που απονέμουν υποτροφίες.

Μπορώ να αποκτήσω αμειβόμενη θέση εργασίας ενώ σπουδάζω στη Γερμανία;

 

Ναι, επιτρέπεται να εργασθείτε επ’ αμοιβή. Οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Μάλτα και την Κύπρο, επιτρέπεται να εργαστούν για οποιοδήποτε διάστημα επιθυμούν. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι η εύρεση εργασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης (1386) 

 

Το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας είναι ένα κοσμοπολίτικο, φιλελεύθερο και ανοιχτό στις επιστημολογικές τάσεις ίδρυμα, το οποίο απολαμβάνει παγκόσμιο κύρος και αναγνώριση. Η διάσημη Φιλοσοφική Σχολή έχει κατατμηθεί σε πέντε τμήματα, ενώ οι Οικονομικές Επιστήμες έχουν αυτονομηθεί. Κάθε του τμήμα αποτελεί μία εγγυημένη για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης επιλογή σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο της Λειψίας (1409)

 

Ένα από τα αρχαιότερα και διασημότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που μεταξύ άλλων έχει συνδεθεί με τα ονόματα των Νίτσε, Γκαίτε και Βάγκνερ. Η Λειψία είναι πόλη τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και εκδοτικών επιχειρήσεων, γεγονός που αφήνει τη σφραγίδα του στους κλάδους σπουδών του πανεπιστημίου, το οποίο έχει ενσωματώσει στα τμήματά του νέα πρωτοποριακά προγράμματα στη Διοίκηση Ασφαλιστικών Εταιρειών, στο Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Σύστημα, στις Δημόσιες Σχέσεις και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο Κολωνίας (1388)

 

Είναι το τρίτο πολυπληθέστερο πανεπιστήμιο της Γερμανίας με περίπου 55.000 φοιτητές. Προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός campus, χωρίς όμως να βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης. Διατηρεί πολύ καλή φήμη σε όλο τον κόσμο και επιλέγεται από μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών. Καλλιεργεί στενή συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Ρennsylvania State και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας αλλά και με το δικό μας Αριστοτέλειο και γενικά θεωρείται το πανεπιστήμιο με τον εντονότερο διεθνή προσανατολισμό. Οι τομείς Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών προσφέρουν ένα μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα με τον τίτλο Εuropean Μanager.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο Νυρεμβέργης «Friedrich-Αlexander» (1743)

 

Διακρίνεται για τον συνδυασμό παράδοσης και νεωτερικότητας και καλύπτει σχεδόν το σύνολο των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μολονότι διαθέτει μακρά παράδοση στην κλασική παιδεία, δεν υστερεί στους τομείς των Κοινωνικών και των Θετικών/Τεχνολογικών Επιστημών. Η λειτουργία και τα προγράμματα σπουδών του ενθαρρύνουν τη συνεργασία φοιτητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο Μπάμπεργκ «Οtto-Friedrich» (1647)

 

Η έμφαση στις Καλές Τέχνες, στις Κοινωνικές Επιστήμες και ιδιαιτέρως στα Οικονομικά αποτελούν τα δυνατά σημεία του πανεπιστημίου. Στους τομείς αυτούς προσφέρονται σύγχρονα προγράμματα σπουδών από τη Θεολογία έως τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο Βρέμης (1971) 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες η όμορφη πόλη της Βρέμης έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και επιστημονικό κέντρο. Το πανεπιστήμιο φημίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τους τομείς Τεχνολογίας, Περιβαλλοντικής Έρευνας, Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας.

Γερμανικά

Πολυτεχνείο Μονάχου (1868)

 

Πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και είναι το ίδρυμα που συνέβαλε αποφασιστικά στη μεταμόρφωση της Βαυαρίας από αγροτική επαρχία σε κορυφαία βιομηχανική περιοχή. Το κεντρικό κτίριο εδρεύει στην καρδιά του Μονάχου, ενώ η Γεωργική Σχολή και η Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων είναι εγκαταστημένες σε απόσταση 30 χλμ. από το Μόναχο. Η μεγάλη φήμη του τεχνολογικού ιδρύματος τονίζεται και από την απόκτηση τριών βραβείων Νόμπελ από επιστήμονές του. Απαιτητικότατο admission.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ «Αlbert-Ludwigs» (1457) 

 

Ο κλάδος της Ιατρικής είναι διεθνώς αναγνωρισμένος χάρη στις εκτεταμένες κλινικές και πειραματικές έρευνές του. Το Φράιμπουργκ, βάσει στατιστικών, είναι η πόλη που οι περισσότεροι Γερμανοί θα ήθελαν να ζουν χάρη στον ιδανικό αριθμητικά πληθυσμό και την πλούσια πολιτιστική ζωή.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο Κωστάντζας (1966) 

 

Τα μεγαλύτερα και δυνατότερα προγράμματα σπουδών του είναι αυτά των Πολιτικών Επιστημών και της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι ένα πανεπιστήμιο campus, με σύγχρονες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στις όχθες της ομώνυμης λίμνης στα σύνορα με την Ελβετία και την Αυστρία.

Γερμανικά

Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ (1907) 

 

Έχει μακρά και αξιοζήλευτη παράδοση στις Οικονομικές και Κοινωνικές Επιστήμες, οι οποίες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των φοιτητών. Τα προγράμματα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων απολαμβάνουν πολύ καλής φήμης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μαζί με το πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Επιστήμη θεωρούνται πρωτοποριακά.

Γερμανικά

Πηγή: Έθνος