Γερμανικά

Δυσλεξία και γραφή – τα πιο συνηθισμένα λάθη των παιδιών.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη των παιδιών με δυσλεξία στη γραφή:

 • Παραλείπουν γράμματα (ζωγαφίζω αντί ζωγραφίζω)
 • Παραλείπουν συλλαβές (τραζι αντί τραπέζι)
 • Προσθέτουν συλλαβές (μολυλυβι αντί μολύβι)
 • Αντιστρέφουν τη σειρά των γραμμάτων στα δίψηφα ή τρίψηφα (πέρτα αντί πέτρα)
 • Αντικαθιστούν λέξεις με άλλες που μοιάζουν οπτικά
 • Δεν βάζουν τελείες
 • Αντιστρέφουν γράμματα ή αριθμούς- καθρεπτική γραφή (π.χ. 3 με ε)
 • Μπερδεύουν τα γράμματα που μοιάζουν (π-τ, θ-φ, β-θ, ζ-ξ, π-κ, ζ-σ )
 • Δεν ξεκινούν την πρόταση με κεφαλαίο γράμμα
 • Γράφουν το άρθρο ή το σύνδεσμο “και” δύο φορές (πήρα το το τετράδιο)
 • Ξεχνούν λέξεις, συνήθως τα άρθρα και μάλιστα δεν εντοπίζουν την παράλειψη τους, ακόμα και όταν διαβάζουν (βάζω μολύβι στο θρανίο)
 • Κάνουν πολλά ορθογραφικά λάθη
 • Γνωρίζουν τους κανόνες ορθογραφίας αλλά δεν τους γενικεύουν, δεν τους τηρούν όταν γράφουν
 • Κάνουν ορθογραφικά λάθη, ακόμα και στην αντιγραφή
 • Κάνουν “άσχημα” γράμματα- μερικές φορές δυσανάγνωστα
 • Δεν βάζουν τόνους
 • Δεν τηρούν τα διαστήματα ανάμεσα στις λέξεις- κολλάνε τις λέξεις μεταξύ τους ή γράφουν αραιά τα γράμματα και τις συλλαβές μιας λέξης
 • Τα γράμματα έχουν διαφορετικά μεγέθη και σχήματα
 • Τα γράμματα “πετούν” πάνω από τη γραμμή του τετραδίου
 • Γράφουν πολύ αργά
 • Δυσκολεύονται πολύ στην αντιγραφή- χρειάζονται πολύ χρόνο και κάνουν λάθη
 • Δεν τηρούν τα περιθώρια και τις γραμμές των τετραδίων
 • Στη γραπτή έκφραση ξεφεύγουν από το θέμα
 • Ο ελεύθερος γραπτός λόγος περιέχει μικρές και σύντομες προτάσεις ή το εντελώς αντίθετο, τεράστιες προτάσεις, ασύνδετες μεταξύ τους!

Πηγή:  Σοφία Τσιντσικλόγλου-Ειδική Παιδαγωγός

paidagwgos.blogspot.gr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.